Aristotelés

aristoteles

Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd. Narodil se 384 př. n. l. v osadě Stageira na poloostrově Chalkidiki v dnešní řecké Makedonii, asi 80 km východně od Soluně – Thessaloniki (proto se někdy nazývá Stagirita), zemřel v roce 322 př. n. l. v Chalkidě, asi 60 km SV od Athén.

Citát 1

Jedna vlaštovka jaro nedělá.

Citát 2

Neuspět je možné mnoha způsoby, zatímco uspět je možné pouze způsobem jedním.

Citát 3

Je v povaze vášně, že není uspokojena, a většina lidí žije jenom kvůli požitku z ní.

Citát 4

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.

Citát 5

Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí.

Citát 6

V neštěstí poznáš přítele.

Citát 7

Přítel všech – přítel nikoho.

Citát 8

Ach milí přátelé! Přátelé neexistují.

Citát 9

Jedni šetří, jako by měli žít věčně, druzí utrácejí, jako by měli hned zemřít.

Citát 10

Co je přítel? Jedna duše ve dvou tělech.