Gaius Julius Caesar

caesar

Gaius Julius Caesar (původní výslovnost jeho jména je kaisar, výslovnost cézar pochází až ze středověké latiny[1]) (12./13. července 100 př. n. l. – 15. března 44 př. n. l. Řím) byl římský vojevůdce a politik a jeden z nejmocnějších mužů antické historie. Sehrál klíčovou roli v procesu zániku římské republiky a její transformace v monarchii.

Citát 1

Et tu, Brute, mi fili? – I ty, Brute, můj synu?

Citát 2

Alea iacta est. – Kostky jsou vrženy.

Citát 3

Veni, vidi, vici. – Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.

Citát 4

Fere libenter homines id quod volunt credunt. – Lidé rádi věří tomu, co si přejí.

Štítky: