Hippokratés

Hippocrates

Hippokratés z Kósu (řecky Iπποκράτης, 460 př. n. l. – 377 př. n. l.) byl nejslavnější lékař antického starověku, nazývaný též „otcem medicíny“.

Citáty

Co nevyléčí léky, vyléčí železo, co nevyléčí železo, vyléčí oheň, co nevyléčí oheň, je třeba pokládat za nevyléčitelné.

Jediným velkým lékařským uměním je vyléčit pacienta a je lhostejno, jakým způsobem se to podaří.

Jez proto, abys žil. Nežij proto, abys jedl.

Medicína je nepochybně nejšlechetnější ze všech umění.

Nechť strava je tvojí medicínou.

Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše.

Štítky: