Ježíš Kristus

jezis

Ježíš Kristus též Ježíš Nazaretský (od 8-2 př. n. l. do 29-36 n. l.) je centrální osobou křesťanství, filosof, učitel, prorok a mučedník považovaný za Mesiaše a Božího syna následovníky různých křesťanských tradic. Muslimové ho považují za významného proroka.

Citáty

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.

Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu z pramene vody života zadarmo.

Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.

Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.