Karl Marx

Karl_Marx_crop

Karl Marx (5. května 1818 – 14. března 1883) byl německý myslitel, ideový tvůrce myšlenky komunismu.

Citáty

Proletáři všech zemí, spojte se!

Byrokracie miluje iracionálnost.

Filosofové doposud svět vysvětlovali, jde však o to – změnit ho.

To, co máme, deformuje to, co jsme.

Demokracie je cestou k socialismu.

Dosáhne-li kapitalista zisku, nemusí to nutně znamenat zisk i pro dělníka, ale ztrácí-li kapitalista, znamená to nutně i ztrátu pro dělníka.

Štítky: