Kurt Cobain

cobain

Kurt Donald Cobain (20. února 1967 – 5. dubna 1994) byl americký zpěvák, kytarista, skladatel, frontman grungeové skupiny Nirvana a výtvarný umělec. Hudební magazín Rolling Stone jej označil v roce 2003 za 12. nejlepšího kytaristu všech dob a v roce 2011 se ve stejném žebříčku posunul na 73. příčku.

Citáty:

I’d rather be hated for who I am, than loved for who I am not. — Raději budu nenáviděn pro to, co jsem, než milován pro to, co nejsem.

I hate myself and I want to die. — Nenávidím se a chci zemřít.

Rozhodl jsem se, že si vypěstuju závislost. — To jediné mě může zachránit před tím, abych si ustřelil palici.

It’s better to burn out than fade away. — Je lepší shořet než vyhasnout.

Music comes first, lyrics come second. — Na prvním místě je hudba, pak text.

I’d rather be dead than be cool. — Radši bych byl mrtvý než cool. 

Just because you’re paranoid, doesn’t mean they aren’t after you. — To, že jsi paranoidní, neznamená, že po tobě nejdou.

I’m so ugly, but that’s O.K. ’cause so are you. — Jsem ošklivý, ale to je v pořádku, protože ty taky.

With the lights out, it’s less dangerous. — Bez světel je to méně nebezpečné.

What else could I write, I don’t have the right. — Co jiného bych měl napsat, stejně nemám pravdu.

I think I’m dumb or maybe just happy. — Myslím, že jsem hloupý, nebo možná prostě šťastný.

It amazes me, the will of instict. — Udivuje mě síla instinktu.

I´m worse at what I do best and for this gift I feel blessed — Jsem nejhorší v tom, co dělám nejlépe, a za tento dar se cítím požehnán.

I don’t care what you think unless it is about me — Je mi jedno, co si myslíte, ledaže je to o mně.

God is gay — Bůh je gay.

Koupil jsem si sice zbraň, ale místo ní volím drogy.

You see a lot up there, but don’t be scared.Who needs action when you got words? – Vidíš tam toho hodně, ale neboj se,kdo potřebuje činy, když máš slova?

It’s OK eat fish ’cause they don’t have any feelings – Je v pořádku jíst ryby protože nemají žádné pocity.

And just maybe I’m to blame for all I’ve heard, but I’m not sure – Nebo možná můžu za všechno já, podle toho co jsem slyšel,ale to není jistý.