Martin Luther King

luther-king

Martin Luther King, Jr. (15. ledna 1929, Atlanta, USA – 4. dubna 1968, Memphis, USA) byl americký baptistický kazatel, afroamerický aktivista za lidská práva a nositel Nobelovy ceny míru z roku 1964.

Citáty

Nenalezne-li člověk něco, pro co by byl schopen zemřít, není schopen života.
(jiná verze překladu: Člověk, který není ochoten pro něco zemřít, není hoden toho, aby žil.)

Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala.

Lidé se často nenávidí, protože se obávají druhých lidí, obávají se druhých, protože je neznají, neznají je, protože spolu nekomunikují, nekomunikují spolu, protože jsou odděleni.

Nic na světě není nebezpečnější, než upřímná neznalost a svědomitá hloupost.

Až se svět ohlédne za našim stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli.

Přichází čas, kdy mlčení je zradou.