Pythagoras ze Samu (správněji Pýthagorás, řecky Πυθαγόρας ο Σάμιος, okolo 582 př. n. l. – okolo 496 př. n. l.) byl řecký matematik, astronom a filosof.