Vítězslav Nezval

Vítězslav_Nezval

Vítězslav Nezval (26. května 1900, Biskoupky – 6.  dubna 1958, Praha) byl český básník, spisovatel a překladatel, spoluzakladatel poetismu, vůdčí osobnost českého surrealismu, národní umělec (1953), vyznamenaný zlatou medailí Světové rady míru.

Citáty

Když se dva lidé zpronevěří, neuzdraví je ani lék a víckrát si už neuvěří. Tak milujte se vespolek.

Láska je magická moc, jež křísí věci mrtvé, věci, jež se zdály býti mrtvými, věci, jichž jako by už ani nebylo.

Lhář se nejvíc obelhává sám.

Pravým básníkem je ten, kdo mění zlo lidství v dobrodiní krásy; kdo mění meč zla lidství v dobrodiní poezie.

Těšit je víc, než být utěšován. Dávat je víc, než brát. Milovat je víc, než být milován.

Tisíce jablek spadlo na nos zeměkoule. A jen Newton dovedl těžit ze své boule.